Intensivkurs i Malmö


En intensivkurs i Malmö är ett bra sätt att ta körkort på och fungerar bra för många människor. Vår trafikskola i Malmö har ett speciellt upplägg på vår intensivkurs och du kör enligt en viss mall som vi använt oss av i flera år.

Intensivkursen skiljer sig inte ifrån en vanlig traditionell utbildning, skillnaden är istället att du kör varje dag under en kort period.


Intensivkurser

Intensivpaket

30 lektioner - 3 veckors intensivutbildning

Pris för Intensivpaket

- 15 körlektioner
- risketta
- halka
- lärarledda teorilektioner
- bokpaket
- online tester

Total kostnad 16 700 kr

Intensivpaket

Riskettan görs antingen innan du påbörjat Intensivkursen eller under intensivkursens gång. Halkan bokas så sent som möjligt under intensivkursen. Förarprovet bokas när läraren anser att du kan genomföra förarprovet på trafikverket.

Under intensivkursens gång läser du in teorin och slutför alla faserna på körkortstesterna innan förarprovet görs, naturligtvis rekommenderar vi starkt att du gör klart fas A, B, C, och F innan du påbörjar intensivkursen.

Det är en fördel om du även deltar på våra lärarledda teorilektioner under intensivkursens gång, du kan naturligtvis delta på teorikurserna innan du påbörjat intensivkursen. Har du frågor kan du ta del av information på vårt forum eller kontakta oss.

Intensivkurs beroende på dina tidigare erfarenheter

Om du har förkunskaper sedan tidigare och du är osäker på vilket som passar dig bäst så kan vi erbjuda dig en skräddarsydd intensivkurs. Kontakta oss och boka en testlektion, därefter anpassar vi intensivkursen efter dina förutsättningar och disponibel tid. Du får naturligtvis också en total kostnadsplanering.

Om du köpt något av våra intensivpaket så går det även bra att köra i normal takt, paketen gäller i 1 år.

Boende

Har du långt till Malmö eller bor i annan stad och behöver ha ett boende under din intensivkurs kan vi rekommendera följande boenden som är i närheten av vår trafikskola:

Rut & Ragnars vandrarhem
STF Vandrarhem Malmö City
Bosse’s gästvåningar
STF Vandrarhem Malmö
Teori delen

Det är en stor fördel om du läser teorin innan du börjar din intensivkurs eftersom man måste boka teoriprov och körprov samtidigt.

Det är även en fördel om du deltar på våra lärarledda teorilektioner innan du påbörjar intensivkursen eller under intensivkursens gång. Du bör klarat av teorifaserna A, B, C, och F två veckor innan du börjar intensivkursen för att spara tid och onödig stress. Tänk på att om du inte har betalt för ditt intensivpaket kan du inte hämta ut böcker eller börja göra tester.

Körkortstesterna kan du göra antingen på trafikskolan eller på distans via elevcentralen, våra distanstester är helt gratis och ingår i intensivpaketet.
Riskutbildning del 1 och del 2

Under din intensivkurs måste du genomföra riskutbildningen om du inte redan har gjort den.

Bokningen av den tvådelade riskutbildningen görs i samband med bokning av dina körlektioner. Riskettangörs i början eller innan du har börjat din intensivkurs. Riskutbildning Del 2 (halkan) bokas så sent som möjligt under din intensivkurs då läraren på trafikskolan anser att du kan göra den.

Du kan boka riskettan själv på elevcentralen eller så bokar trafikskolan den till dig.
Förarprovet

När man uppnått slutet av sin körkortsutbildning görs en utbildningskontroll. Utbildningskontrollen syftar på att du ska göra en realistisk bedömning av din egen körning samt värdera dina egna kunskaper för att du ska bli en säker förare i trafiken.

Har du uppnått tillräckligt hög nivå för att anses vara en trafiksäker, riskmedveten förare och tillräckligt förberedd för att klara ett körkortsprov samt att du klarat av alla faserna på teorin bokas ditt förarprov. Kom ihåg att det är din trafiklärare i samråd med dig som bestämmer när ditt förarprov ska bokas ej vår kontorist.
Bokning av dina tider

Det är en stor fördel om du kan köra närsomhelst under din intensivkurs, dem flesta planerar sin intensivkurs under en semesterperiod eller ett sommarlov och det borde då inte vara något större problem med tiden. Om du kör under en ledighet så försök att ha marginaler, det kan vara så att du behöver en eller två veckor extra. Vi bokar inteett förarprov p.g.a man ska åka på semester, flytta eller annat som gör att man inte kan fortsätta köra tills att man anses klar.

Skulle det ändå visa sig att tiden inte räcker till så kan du fortsätta att köra i en normal takt, kunskaperna du har fått har du ju ändå kvar och glöms inte bort i första taget. Planerar du att flytta eller kanske bara är i Malmö under en viss tid så kan du alltid fortsätta körningen på annan ort.

Vi bokar inte upp intensivkurser senare än kl 15:00 eftersom detta då skulle ta tider ifrån elever som kör i normal takt. Det är många som arbetar eller går i skolan som endast kan köra på eftermiddagarna.

Boka tider själv

Du kan också boka dina lektioner själv på elevcentralen, men det är då viktigt att du följer dessa regler:

- Du bör boka lektionerna sammanhängande,en körlektion varje dag måndag till fredag (naturligtvis väljer du själv din egen takt om du så önskar)
- Boka endast mellan kl 07:45 - 15:00
- Boka endast tider med den trafiklärare du fått tilldelat dig
- Du bokar riskettan själv eller så hjälper trafikskolan dig
- Boka gärna upp dig på lärarledda teorilektioner
- Trafikläraren bokar halkan till dig
- Förarprovet bokas preliminärt upp av trafikskolan när läraren anser att du är färdig

Om du inte följer ovanstående regler förbehåller vi oss rätten att boka om dina lektioner.

Vid sjukdom eller avbokning av lektioner

Tyvärr kan saker och ting hända som man kanske inte varit förberedd på, t ex att man blir sjuk eller av någon annan anledning tvingas ställa in körlektioner. Om detta påverkar din utveckling måste du vara beredd på att dina förbokade tider flyttas fram, så som halka och förarprov.

Naturligtvis gör vi allt för att du ska fullfölja din körkortsutbildning så smidigt som möjligt, men trafikskolan kan inte ta ansvar för sjukdomsfall eller annan orsak som försenar din utveckling.

Avbokning - Återbetalning - Kursavgift

Du betalar din intensivkurs senast 14 dagar innan själva kursstarten, du väljer om du vill betala en del av avgiften eller hela, dock ska hela avgiften vara betald senast från första körlektionen. Om du avbryter intensivpaketet och bokar av hela intensivkursen får du naturligtvis tillbaka erlagd summa.

Om du bokar av intensivkursen och avbryter paketet senare än 14 dagar innan kursstart får du tillbaka erlagd summa minus 10% av kursens värde och eventuellt det du har förbrukat.
Tips och råd

Om du bestämt dig för att välja en intensivkurs så bör du i god tid planera om dina körlektioner räcker till. Vår intensivkurs omfattar nämligen 30 eller 40 lektioner och du måste vara beredd på att det kan bli fler lektioner om utvecklingen inte går som du tänkt dig, speciellt om du är nybörjare.

Ha alltid framförhållning när det gäller bokning av dina extra körlektioner så blir din intensivkurs mycket smidigare.

Tänk också på att din intensivkurs bör bokas ca 3-4 veckor innan tänkt kursstart. Under sommarperioden är det oftast många som vill ta körkort vilket kan bidra till att det snabbt blir fullbokat.

Ekonomin

Försök att planera din ekonomi så att du kan fortsätta köra om det visar sig att du behöver fler körlektioner. Tänk också på att du även måste betala avgifterna till transportstyrelsen, dessa avgifter ingår inte i något av våra paket.

Avgifter till transportstyrelsen

- Körkortstillstånd 00 kr
- Synundersökning ca 100 kr
- Fotografering hos Trafikverket 80 kr
- Tillverkning av körkort 250 kr
- Teoriprov (kunskapsprov) 325 kr
- Uppkörning (körprov) 800 kr
Viktigt att tänka på gällande din intensivkurs och ditt körkort!

Kom ihåg att vår intensivkurs är precis som det låter en kurs (utbildning), den syftar på att du ska få kunskaper på kort tid. Du kan alltså inte på förhand förvänta dig att bli färdig efter intensivkursen eller att man automatiskt får ett förarprov, du måste vara beredd på att det kan bli fler körlektioner om utvecklingen inte går som du tänkt dig. Oavsett vilket har du tillgodogjort dig kunskaper som annars kanske skulle tagit flera månader.

Det är naturligtvis viktigt att du är införstådd att allt inte kan gå bra varje dag utan att utvecklingen sker gradvis, vi människor är olika och inlärningen sker på varje individs villkor.

Trafikskolan ansvarar heller inte för trafikverkets tidvis långa väntetider på ett förarprov som ibland kan vara upp till 8 veckor. Givetvis påverkar det vår planering negativt, vi kan heller inte påverka Trafikverkets tider för förarprov, klagomål hänvisas till Trafikverket.

Det finns både fördelar och nackdelar med en intensivkurs.

Fördelar:

- du lär dig mycket på kort tid som annars kanske skulle tagit flera månader
- du kör med korta tidsintervaller mellan körlektionerna
- du hinner inte glömma dina kunskaper som du har lärt dig
- läraren är mer fokuserad enbart på din körutbildning

Nackdelar:

- att tillgodogöra sig en komprimerad utbildning kan bli svårt om man har problem med inlärningen
- du kan uppleva att tempot kan vara högt i vissa fall, vilket kan stressa dig om du misslyckas med övningarna
- om man planerar sin tid dåligt, hinner man inte med teorin och körningen faller p.g.a att man saknar kunskaper
- är man nybörjare hinner man kanske inte få automatik på manövreringen vilket ställer till problem vid senare övningar
- vid sjukdom eller annan orsak kan kursen bli längre vilket kan försena tidsplaneringen, t ex att ledigheten tar slut.

Olika paketlösningar