Återbetalning och reklamation

Vi följer Str:praxis för återbetalning

ÅTERBETALNING OCH REKLAMATION

Vi följer STR:s praxis för återbetalning och STR:s reklamationspolicy, du kan läsa mer på STR´s hemsida

Om man avbryter sin utbildning och bryter sitt köp av t ex ett paket, så omräknas det du förbrukat till ordinarie pris och du förlorar rabatten.

Teoripapaketet  räknas som förbrukat även om du inte använt den.

Om du bokar av en intensivkurs och avbryter paketet senare än 14 dagar innan kursstart får du tillbaka erlagd summa minus 10% av kursens värde och eventuellt det du har förbrukat.

Om du bokar av en handledarkurs eller riskutbildning senare än 3 dagar före kursstart får du ej tillbaka erlagd summa, Vid uppvisande av  ett sjukintyg eller annat giltigt intyg, som är skäligt för utebliven kurs få du därav återbetalning eller i vissa fall boka om kursen vid ett annat datum.