Körkortsutbildning körskola i Malmö

En effektiv väg till ditt körkort

KÖRKORTSUTBILDNING I MALMÖ: EFFEKTIV VÄG TILL KÖRKORTET

Innan du börjar din körkortsutbildning är dess huvudsyften att ge grundläggande kunskaper om fordonets skötsel och trafikregler, skapa riskmedvetna förare och främja en positiv attityd för att bidra till nollvisionen om ingen dödad eller allvarligt skadad i trafiken.

Studieplan

Trafikverket har utformat en kursplan som alla körkortsutbildningar måste följa. Utifrån denna plan har vi skapat en undervisningsplan där övningarna är organiserade i en lämplig ordning och där teori och praktik integreras.

Övningsbil Entré Trafikskola

Den praktiska utbildningen är strukturerad i 15 körmoment, var och en uppdelad i flera delmoment. Dessa moment följer en logisk ordning som har visat sig vara effektiv och säker över tid.

Om du kör privat är din handledare välkommen att följa med på dina körlektioner.

 

Övningskörning på Trafikskolan

Tillsammans med din trafiklärare ger ni er ut till en plats där ni kan öva de första momenten i lugn och ro, borta från trafiken. Trafikläraren ger dig en kort introduktion om hela körkortsutbildningen och svarar gärna på eventuella frågor du har kring utbildningen.

Om du har tidigare körkunskaper är det viktigt att informera din trafiklärare, som sedan kommer att göra en personlig bedömning av dina förkunskaper. Efter lektionen får du feedback om vilka områden du behöver träna mer på och var ni börjar i utbildningen.

Efter körlektionens slut sammanfattar du och din trafiklärare något av följande:

– de nya kunskaper du fått
– egna reflektioner
– hemläxa till nästa övning
– målet med övningen
– varför du ska kunna det du lärt dig
– vad som kan göras bättre till nästa gång
– frågor som du har

Trafikläraren kommer sedan ge dig besked om du är godkänd på momentet eller om du behöver träna mer.

Tänk på att du även måste göra teorin i samband med din körning.

Vid ditt nästa besök på trafikskolan inleds lektionen med en återblick från föregående lektion för att fräscha upp tidigare kunskaper och reflektera över det som väntar. Därefter presenteras dagens mål med körlektionen.

Viktigt att notera är att vissa körmoment kräver mer än en körlektion. Det är trafikläraren som avgör när du behärskar ett moment. Genom att fokusera på grundläggande körövningar automatiserar du dina kunskaper (till exempel att växla utan att titta på växelspaken), vilket ger dig möjlighet att fokusera på trafiksituationen.

Förbereder du dig inför varje övning sparar du tid och därmed pengar under din körkortsutbildning.

Körmoment för B-körkort

Utbildningsplan 

MomentDelmoment
1. Körställning a/ stol/bälte
b/ reglage
2. Inledande manövrering a/ start/stannande
b/ krypkörning/styrning
3. Växling a/ uppväxling
b/ bromsning
c/ nedväxling
4. Lutning a/ motlut
b/ medlut
5. Manövrering a/ backning
b/ vändning
c/ parkering
6. Vård och kontroll a/ funktion/vård
b/ säkerhetskontroll
c/ last
7. Samordning/Bromsning a/ avsökning/riskbedömning
b/ samordning/motorik
c/ acceleration
d/ hård bromsning
8. Inledande tätort a/ avsökning/riskbedömning
b/ hastighetsanpassning
c/ placering
d/ väjningsregler
9. Mindre Landsväg a/ avsökning/riskbedömning
b/ hastighetsanpassning
c/ placering
d/ väjningsregler
e/ järnvägskorsning
10. Stadstrafik a/ avsökning/riskbedömning
b/ hastighetsanpassning
c/ högerregel
d/ huvudled
e/ trafiksignal
f/ enkelriktad gata
g/ cirkulationsplats
h/ körfält
i/ vändning/parkering
11. Landsväg a/ avsökning
b/ hastighetsanpassning
c/ placering
d/ påfart/avfart
e/ omkörning
f/ vändning/parkering
12. Motorväg a/ avsökning/riskbedömning
b/ hastighetsanpassning
c/ motorväg
d/ motortrafikled
13. Mörker a/ avsökning/riskbedömning
b/ hastighetsanpassning
c/ mörkerdemonstration
d/ möte
e/ omkörning
f/ parkering
g/ nedsatt sikt
14. Halt väglag a/ trafikövningsplats
b/ väg
15. Stadstrafik och Landsväg a/ tillämpning
b/ utbildningskontroll

Hur långt tid kommer det att ta ?

Vårt mål är att erbjuda dig tidiga svar och vägledning vid starten av din utbildning. Hur exakt och tillförlitlig denna uppskattning blir beror delvis på ditt engagemang.

Du gynnas av att:
-fundera över hur ofta du kan öva.
-planera din ekonomi i förväg.
-påbörja teoridelen i god tid.

Vi strävar efter att du ska ha stor påverkan på din utbildning, vilket innebär att du behöver ta ansvar för planeringen. Det är inget komplicerat, bara en enkel planering från din sida.

En körkortsutbildning kräver i genomsnitt cirka 25-35 timmars körning om du enbart kör på trafikskolan och startar från grunden, motsvarande ungefär 25 körlektioner á 80 min. Antalet timmar kan minskas om du även kan köra privat, men det är viktigt att du hemma genomför lika många effektiva timmar som på trafikskolan, beroende på det du lär dig.

Du bör dock vara beredd på att det kan bli fler lektioner om din utveckling inte går som planerat, särskilt om du är nybörjare. Det kan vara bra att boka några extra körlektioner för att undvika väntetid. Du kan alltid avboka extra lektioner om de inte behövs. Planera din bokning av körlektioner i förväg för en smidigare utbildning.

Diskutera gärna med din trafiklärare efter ca 10 lektioner hur din utveckling gått, då kan din trafiklärare lättare göra en bedömning.

Riskutbildningar

 

Riskutbildningen omfattar två obligatoriska moment: riskettan och risktvåan (halkan). Riskettan är en teoretisk kurs som behandlar ämnen som alkohol, droger, trötthet och andra riskabla beteenden. Kursen varar i 3 timmar och kan bokas när som helst under körkortsutbildningen. Det rekommenderas att du genomför denna del så tidigt som möjligt. Du har möjlighet att själv boka en tid via elevcentralen eller genom att få hjälp av trafikskolan.

Risktvåan (halkan) görs i slutet av din utbildning och bokas av din trafiklärare, du kan alltså inte boka denna del själv.

Båda delarna gäller i 5 år från det datum dem genomfördes. Riskutbildningen sker endast på svenska, har du språksvårigheter måste du ha en tolk med dig vid båda tillfällena.

-Förarprovet hos Trafikverket

När du närmar dig slutet av din körkortsutbildning och din trafikskolelärare anser att du är tillräckligt förberedd, samråder ni om att boka en tid för förarprovet hos Trafikverket. Förarprovet består av två delar: kunskapsprov och körprov. Båda delarna kan bokas samtidigt, och bokningen är preliminär tills du har blivit godkänd av trafikskolan både teoretiskt och praktiskt.

– Kunskapsprovet måste vara godkänt innan du kan göra körprovet.
– Kunskapsprovet görs först och därefter körprovet.
– Godkänt kunskapsprov är giltigt i fyra månader.
– Både kunskapsprovet och körprovet måste vara godkända inom giltighetstiden fyra månader annars blir du debiterad nya avgifter och proven måste göras om.
– Sammanhållet körkortsprov för behörighet B kan genomföras på alla provorter i landet där kunskapsprov eller körprov kan bokas.

Glöm inte att ta med giltig legitimation.

För fler frågor och svar om förarprovet, klicka här!

Börja din körkortsresa I Malmö idag!

Kontakta Entré Trafikskola i Malmö för att få personlig vägledning och påbörja din resa mot körkortet.