Teoriundervisning Trafikskola MalmöFör att du skall bli en säker förare i trafiken måste du kunna mer än att "ratta" en bil och känna till vägmärkena. För ett bra resultat är det viktigt att teori och körning knyts samman hela tiden, vänta därför inte med teorin.Teorilektioner

teorikurs - trafikskola - malmö - körkort

Våra teorilektioner genomförs på kvällstid i våra lokaler på onsdagar mellan kl 16:00-18:00. Varje lektion är fristående och du behöver inte börja på lektion 1 utan det går bra att börja på 2, 3 eller 4 och sen gå på nästkommande lektion veckan därpå. Du kan delta hur många gånger du vill, varje lektion är 2 timmar.

Vi rekommenderar starkt att du deltar i teoriundervisningen på trafikskolan, då har du möjlighet att fråga om sådant du tycker är svårt och kan delta i diskussioner som fördjupar kunskaperna och väcker nya tankar. För att delta krävs det en föranmälan som du kan göra på elevcentralen samt att du köpt något av våra paket där teoriundervisningen ingår. Undervisningen sker endast på svenska, det går bra att ha en tolk med sig.

Teoriundervisningens upplägg

Lektion 1. Introduktion samt Fordon och Miljö

Info om skolan och dess rutiner samt i övrigt allt du behöver veta när det gäller ditt körkortstagande. Vi pratar även om bilens konstruktion, manövrering, last och miljöpåverkan.

Lektion 2. Människan och Trafiken

Vi pratar om grupptryck, grundläggande trafikregler, inledande tätort och mindre landsväg.

Lektion 3. Körning i varierande trafikmiljöer

Vi diskuterar stadskörning och dess många utmaningar, anvisningar i trafiken samt risker. Vi tar också upp placeringar, trafikljus, järnvägskorsningar, omkörning, körfält samt stanna och parkera.

Lektion 4. Bilkörning under speciella trafikförutsättningar

Vi pratar om mörker, halka och olyckstyper i trafiken samt om motorväg och landsväg.

För fler frågor och svar om kunskapsprovet, klicka här!Teoriböcker

teori - körkort - malmö - trafikskola

Vårt bokpaket innehåller följande teoriböcker:

- Körkortsboken
Körkortsboken

Boken är en grundbok i trafikkunskap och används till alla körkortsbehörigheter. Körkortsboken består av ett stort antal uppslag där man på vänstersidan hittar bilder och korta, sammanfattande texter. Högersidan har text med mer ingående förklaringar och den är försedd med stödord i marginalen för att man lättare ska hitta i boken. Bildsidan ska hjälpa läsaren att komma ihåg innehållet på högersidan. Ett häfte innehållande vägmärken och vägmarkeringar bifogas till Kökortsboken.

- Studiehäftet
(består av en blå del och en grön del) Studiehäftet Den blå delen har samma kapitelindelning som körkortsboken. Börja med att noggrant läsa ett kapitel i boken, därefter tar du dig an frågorna. Sök svaren i körkortsboken! Genom att noggrant studera körkortsboken, därefter repetera genom att besvara frågor på viktiga delar, så skaffar du dig grundkunskaper.

Den gröna delen innehåller körövningar. Varje övning inleds med en målbeskrivning. Det finns också angivet vilka sidor i körkortsboken eller studiehäftet du ska läsa som förberedelse till körövningen, även på ditt elevkonto på hemsidan kan du se vilka sidor du ska läsa igenom. Diskutera gärna med din trafiklärare om det är något du inte förstår. Ta med dig studiehäftet till alla körlektioner och teorilektioner. Du och din trafiklärare kommer att använda det vid många tillfällen när något behöver förklaras eller då ni behöver anteckna eller rita något.

- Vägmärkestest
Vägmärkestest Vägmärkestestet består av en förteckning med vägmärken samt ett häfte med frågor. Häftet är uppdelat i sju tester: varningsmärken - väjningspliktsmärken - förbudsmärken - påbuds- och anvisningssmärken - lokaliseringsmärken - upplysningsmärken - symboler, tilläggstavlor, andra anordningar för anvisning för trafiken samt sex olika slutprov där vägmärkena blandas. Vägmärkestestet är avsett som hemarbete.

Läromedlet är upplagt så att du kan läsa in teorin på egen hand.Teoritester

teoritester - körkort - malmö - trafikskola

Du kan testa dina teoretiska trafikkunskaper på trafikskolan med hjälp av våra elevdatorer, dock ej under pågående teorilektion. Om du väljer att göra dina teoritester på distans loggar du in på elevcentralen via vår hemsida. Där kan du göra hur många tester du vill. Naturligtvis kan du använda ljudstöd (fungerar endast med internet explorer) och få frågorna upplästa för dig. Om du vill ha frågorna på engelska säger du till trafikskolan om detta så hjälper vi dig.

Testerna består av totalt 7 prov nämligen (A, B, C, F, samt 3 repetitionstest) och ett sluttest. På samtliga prov måste du ha minst 63 rätt utav 70 för att bli godkänd. När du blivit godkänd på samtliga test så är du redo för trafikverkets kunskapsprov.Läs och skrivsvårigheter


Om du tycker teorin är svår och behöver extra hjälp så har vi läromedel som kan hjälpa dig. De läromedel vi kan erbjuda dig är följande:

- Körkortsboken med ljud
Körkortsboken med ljud - malmö - trafikskola - körkort

Körkortsboken med ljud inläst i Daisy-format. Tanken är att man ska lyssna på ljudet och följa med i boken. För att göra detta enklare så är boken inläst med en kvinnlig röst som läser de sammanfattade vänstersidorna och en manlig röst som läser de mer fördjupande högersidorna. På skivan med ljudet finns också ett läsprogram som gör det enklare att hitta rätt text i ljudboken.


- Lättlästa Körkortsboken med ljud
Lättlästa Körkortsboken med ljud - körkort - malmö - trafikskola

Lättlästa Körkortsboken är skriven med ett enkelt språk och med så lite text som möjligt utan att faktainnehållet urholkats för mycket. Boken kan naturligtvis läsas av alla men den vänder sig framförallt till den som har inlärningssvårigheter samt till den som av olika anledningar har språksvårigheter. Lättlästa Körkortsboken används även i trafikundervisning för invandrare och andra grupper med begränsade kunskaper i svenska språket. Texten har korta rader och radbrytningar som ska underlätta läsningen.

Med varje bok levereras en cd-skiva med ljudet. På skivan finns även ett läsprogram vilket gör att man kan spela upp ljudet på en dator, en mp3-spelare eller med hjälp av en speciell så kallad Daisy-spelare.

- Lättlästa teorihäftet
Lättlästa Teorihäftet - trafikskola - körskola - malmö

Det lättlästa Teorihäftet hör ihop med den Lättlästa Körkortsboken. Här finns frågor och arbetsuppgifter som är knutna till de olika avsnitten i läroboken. Vid varje avsnitt i Teorihäftet får man veta vilka sidor i läroboken man bör läsa och vid varje fråga och arbetsuppgift finns en hänvisning till den sida där man kan hitta rätt svar.

iPad - trafikskola - körkort - malmö

Häftet bör tas med till kör- och teorilektionerna.

Vi erbjuder dessutom ljudstöd till dina teoritester och med hjälp av våra iPads får du enklare förklaring när du övningskör genom att vi visar filmklipp på olika trafiksituationer eller vid önskemål kan filma din körning. Säg till din trafiklärare om du har svårt att förstå olika begrepp, då kan din trafiklärare lättare anpassa din körkortsutbildning efter dina förutsättningar. Naturligtvis kan du även få privat lärarhjälp med teorin, säg till oss på trafikskolan så hjälper vi dig.

Vid kunskapsprovet kan trafikverket erbjuda dig förlängd teoritid eller att du får ett muntligt prov, ljudstöd finns. Det krävs dock ett intyg på att du har läs & skrivsvårigheter för att få förlängd teoritid eller ett muntligt prov. Du kan också få provet på olika språk.

Här kan du hämta ansökningar www.korkortsportalen.se