Körkortsutbildning Körskola MalmöInnan du sätter igång med din utbildning bör du veta att körkortsutbildningen framförallt har följande syften:

  • Den ska ge grundliga kunskaper om fordonets skötsel och manövrering samt om gällande trafikregler
  • Den ska skapa riskmedvetna förare som med rätt avsökning kan bedöma de situationer som uppkommer i trafiken
  • Den ska skapa positiva förare som har den attityd och förståelse som krävs för att nollvisionen (ingen dödad eller allvarligt skadad) ska kunna förverkligas


Studieplan

Trafikverket har gjort en pdfkursplan som all körkortsutbildning måste följa. Utifrån denna har vi gjort en
pdfundervisningsplan där övningarna kommer i lämplig ordning och där teori och praktik vävs ihop.

Den praktiska utbildningen är uppdelad i 15 körmoment, som var och en är uppdelade i flera delmoment. Dessa moment följer en logisk ordning som av erfarenhet visat sig vara effektiv och säker.

körkort - trafikskola - malmö

För ett bra resultat är det viktigt att teori och körning knyts samman hela tiden. Din trafiklärare kan ge dig goda råd och tips hur du ska göra. Målet är att du ska vara färdig i de två delarna vid samma tidpunkt för att då kunna anmälas till Förarprovet.

Du kommer att få lära dig en körteknik som är annorlunda än den körteknik som dina föräldrar eller syskon/kamrater troligen använder. Orsaken är den moderna teknik som används i bilar idag.

Kör man en modern bil med en "gammal" körteknik så drar den onödigt mycket bränsle. Skillnaden i bränsleförbrukning, 15-20%, medför en högre kostnad men framförallt en väldig belastning på miljön i form av koldioxidutsläpp. Vi kommer tillsammans att utveckla ett modernt körsätt för dig. Kör du privat är din handledare hjärtligt välkommen att följa med på dina körlektioner.


Övningskörning på trafikskolan

När du börjar din körlektion behöver du bara ha ditt studiehäfte med dig, har du inte visat upp ditt körkortstillstånd vid inskrivingen tar du detta med dig till din första körlektion.

övningskörning - körkort - trafikskola

Tillsammans med din trafiklärare kör ni ut till ett område där ni kan träna de första övningarna i lugn och ro utan någon trafik. Trafikläraren ger dig en kort introduktion om hela körkortsutbildningen, har du frågor kring utbildningen så får du naturligtvis svar på dem också.

Har du körkunskaper sedan tidigare råder vi dig att berätta detta för din trafiklärare som då kommer göra en personlig värdering av dina förkunskaper. Vid önskemål kan du köra själv förutsatt att du har tillräcklig körvana för att ta dig ut själv. Du kommer efter lektionen få reda på vad du behöver träna mer på och var ni börjar i utbildningen.

Efter körlektionens slut sammanfattar du och din trafiklärare något av följande:

- de nya kunskaper du fått
- egna reflektioner
- hemläxa till nästa övning
- målet med övningen
- varför du ska kunna det du lärt dig
- vad som kan göras bättre till nästa gång
- frågor som du har

Trafikläraren kommer sedan ge dig besked om du är godkänd på momentet eller om du behöver träna mer.

Tänk på att du även måste göra teorin i samband med din körning, du kan läsa mer om teoridelen här »

Nästa gång du kommer tillbaka till trafikskolan börjar man med en återblick från förra lektionen för att friska upp de redan befintliga kunskaperna och reflektera över vad du har framför dig. Sedan tar man upp dagens mål med körlektionen.

Tänk på att till vissa moment krävs det betydligt mer än en körlektion. Acceptera att det är läraren som avgör, när du kan anses behärska momentet. Att arbeta mycket med de grundläggande körövningarna innebär att du börjar automatisera kunskaperna (t ex att kunna växla utan att se ner på växelspaken) och på så sätt får du utrymme att koncentrera dig på övrig trafik.

Om du förbereder dig inför de olika övningarna så sparar du mycket tid och därmed pengar.


Körövningar


Utbildningens olika steg

Man kan dela upp utbildningen i 3 stora delar:

Del 1 omfattar moment 1-9 (grundläggande körövningar)
Del 2 omfattar moment 10 (stadstrafik)
Del 3 omfattar moment 11-15 (motorväg, landsväg, halka, mörker, utbildningskontroll)

1.Körställning
a/ stol/bälte
b/ reglage

2.Inledande manövrering
a/ start/stannande
b/ krypkörning/styrning

3.Växling
a/ uppväxling
b/ bromsning
c/ nedväxling

4.Lutning
a/ motlut
b/ medlut

5.Manövrering
a/ backning
b/ vändning
c/ parkering

6.Vård och kontroll

a/ funktion/vård
b/ säkerhetskontroll
c/ last
7.Samordning/Bromsning
a/ avsökning/riskbedömning
b/ samordning/motorik
c/ acceleration
d/ hård bromsning

8.Inledande tätort
a/ avsökning/riskbedömning
b/ hastighetsanpassning
c/ placering
d/ väjningsregler

9.Mindre Landsväg
a/ avsökning/riskbedömning
b/ hastighetsanpassning
c/ placering
d/ väjningsregler
e/ järnvägskorsning
10. Stadstrafik
a/ avsökning/riskbedömning
b/ hastighetsanpassning
c/ högerregel
d/ huvudled
e/ trafiksignal
f/ enkelriktad gata
g/ cirkulationsplats
h/ körfält
i/ vändning/parkering

11.Landsväg
a/ avsökning
b/ hastighetsanpassning
c/ placering
d/ påfart/avfart
e/ omkörning
f/ vändning/parkering

12.Motorväg
a/ avsökning/riskbedömning
b/ hastighetsanpassning
c/ motorväg
d/ motortrafikled
13.Mörker
a/ avsökning/riskbedömning
b/ hastighetsanpassning
c/ mörkerdemonstration
d/ möte
e/ omkörning
f/ parkering
g/ nedsatt sikt

14.Halt väglag
a/ trafikövningsplats
b/ väg

15.Stadstrafik och Landsväg
a/ tillämpning
b/ utbildningskontrollTidsplan


Hur lång tid kommer det att ta?

körkort - kostnad - trafikskola - malmö

Vårt mål är att försöka ge dig svar redan i början av utbildningen. Hur pass tillförlitlig uppskattningen blir, beror till viss del på dig.

Du tjänar på att:
- tänka igenom hur ofta du kan öva
- se över ekonomin i förväg
- börja med teorin i tid

Vi vill att du ska ha ett stort inflytande över din utbildning, men det medför samtidigt att du måste ta ansvar för din utbildning. Det innebär inga konstigheter, mer än planering ifrån din sida.

En körkortsutbildning kräver i genomsnitt ca 30 timmars körning om man enbart kör på trafikskola och börjar från början, detta motsvarar ca 45 körlektioner (40 min). Man kan få ner antalet timmar om man även kan köra privat, men kom ihåg att du behöver köra lika många timmar även hemma beroende på vad du lär dig och det ska vara effektiva timmar precis som på körskolan.

Dock måste du alltid vara beredd på att det kan bli fler lektioner om utvecklingen inte går som du tänkt dig, speciellt om du är nybörjare. Boka gärna fler körlektioner än vad du kanske tänkt dig för att inte riskera att få vänta, din trafiklärare brukar i regel vara fullbokad ca 2 veckor framåt. Du kan alltid boka av dina extra körlektioner om dem inte behövs. Ha alltid framförhållning när det gäller bokning av dina körlektioner så blir din utbildning mycket smidigare.

Diskutera gärna med din trafiklärare efter ca 10 lektioner hur din utveckling gått, då kan din trafiklärare lättare göra en bedömning.


Riskutbildningen

riskettan - halka - riskutbildning - körkort

Det finns två obligatoriska moment i utbildningen, nämligen riskettan och risktvåan (halkan). Riskettan är en teoretisk kurs som handlar om alkohol, droger, trötthet och övriga riskfyllda beteenden. Kursen är 3 timmar lång och kan bokas när som helst i utbildningen, det är rekommenderat att du gör denna del så tidigt som möjligt. Du kan boka en tid själv på elevcentralen eller med hjälp av trafikskolan. Kursen kostar 650 kr och ingår inte i något av våra paket, förutom våra intensivpaket.

Risktvåan (halkan) görs i slutet av din utbildning och bokas av din trafiklärare, du kan alltså inte boka denna del själv.

Båda delarna gäller i 5 år från det datum dem genomfördes. Riskutbildningen sker endast på svenska, har du språksvårigheter måste du ha en tolk med dig vid båda tillfällena.

För fler frågor och svar om riskutbildning, klicka här!


Förarprovet

När Du närmar dig slutet av din körkortsutbildning och din trafiklärare anser att du är tillräckligt förberedd för ett prov bokar trafikläraren i samråd med dig en tid för ett förarprov. Obs! Det är endast din trafiklärare som bestämmer om du ska bokas på ett prov, ej vår kontorist.

Förarprovet innehåller två delar (kunskapsprov och körprov). Båda delarna av provet kan bokas vid samma tillfälle men kunskaprovet måste vara godkänd för att du ska kunna köra upp, bokningen är preliminär tills du är godkänd av trafikskolan, både teoretiskt och praktiskt.

Vi förbehåller oss rätten att avboka/omboka ditt förarprov om inte följande krav uppnåtts:
- Du ska ha gjort alla teorifaserna via distans eller på trafikskolan och fått alla faserna godkänt.
- Om trafikläraren anser att du inte är tillräckligt färdig för ett körprov.
- Alla dina skulder skall vara betalda

Om du trots allt ändå vill göra ditt förarprov har du möjligheten att boka ditt prov själv via www.trafikverket.se. Trafikskolan tar inte ansvar för Trafikverkets tidvis långa väntetider för ett prov.

Intensivkurs Olika paketlösningar