Körkort i Malmö - De sex stegen

Sex enkla steg för dig som har tänkt att börja ta körkort.

Skaffa ett körkortstillstånd

Körkortstillstånd

Man kan ansöka om körkortstillstånd direkt på Internet via Transportstyrelsens e-tjänst, annars kan man beställa blanketter till sin folkbokföringsadress. Det är självklart smidigare och snabbare att ansöka på nätet.

För att söka körkortstillstånd krävs förutom själva ansökan också att man fyller i en hälsodeklaration samt genomgår en synundersökning hos optikern. Synundersökningen brukar kosta runt 100 kronor.

Ett tips är att du beställer hem blanketten ”Synintyg” via transportstyrelsen e-tjänst. Då får du hem en blankett med dina personuppgifter. Ta sedan med dig blanketten till den optiker, trafikskola eller läkare som ska genomföra synprövningen. Tänk på att synintyget inte får vara äldre än två månader när du skickar in det till Transportstyrelsen.

Vi rekommenderar att du skickar in ansökan i god tid, då det ibland kan vara rätt lång handläggningstid (upp till 1 månad).

Körkortstillstånd – prövning och giltighetstid

Det är Transportstyrelsen som prövar din ansökan om körkortstillstånd, tanken är att de ska utvärdera huruvida du kan antas bli en lämplig förare. Bland annat kommer de kolla om du är pålitlig i nykterhetshänseende och om du har straffats för diverse brott. Om du tidigare blivit av med körkortet kan även detta komma att påverka Transportstyrelsens beslut. I de allra flesta fall är dock prövningen bara en ren formalitet, det är inget att oroa sig över.

När Transportstyrelsen gjort sin prövning och beviljat ditt körkortstillstånd kommer du få ett Bevis om körkortstillstånd. Detta är giltigt i fem år. Kom ihåg att ditt körkortstillstånd måste vara giltigt för att du ska kunna påbörja din övningskörning, skriva teoriprov och köra upp!

För fler frågor och svar om körkortstillstånd, klicka här!Inskrivning på Entré Trafikskola Malmö

Ditt körkortstillstånd tar du med dig vid första besöket på trafikskolan då vi tar en kopia av detta och för in det i vårt arkiv, du ska också visa en giltig legitimation vid ditt första besök.

Trafikskola - körskola - körkort - malmö

Har du inte med dig körkortstillståndet eller inte fått det vid inskrivningen tar du med dig det till din första körlektion. Inskrivningen på körskolan är gratis.

Du kommer sedan få ett konto på elevcentralen om du valt ett körpaket där teorin ingår. Du väljer själv om du vill boka dina körtider på elevcentralen eller med hjälp av vår kontorist. Funderar du på att välja en intensivkurs bokar vi i regel upp hela utbildningen åt dig, naturligtvis kan du också boka dina tider själv på elevcentralen.

Planerar du att först köra en testlektion går det också bra, trafikläraren diskuterar då en lämplig schemaläggning med tanke på dina eventuella förkunskaper och disponibel tid för utbildningen. Vi ger dig samtidigt en introduktion av körskolans teoripaket, egna övningar och repetitioner. Naturligtvis kan du redan vid inskrivningen köpa ett av våra paket eller körlektioner.

Tänk på att om du valt att betala via faktura kan du inte få ditt bokpaket föränns betalningen är genomförd vilket kan ta upp till 2-3 bankdagar. Ta gärna med ett kvitto på att du betalat om du vill ha dina böcker tidigare, det går också bra att e-posta det till oss.

Ditt bokpaket innehåller följande böcker:
- Körkortsboken
- Studiehäftet
- Vägmärken och vägmärkestesterLäs teori

Teori - trafikskola - körkortsboken

Genom att studera teorin parallellt med övningskörningen är det lättare att få en helhetsbild av körkortsutbildningen.

Teoridelen består av studiematerial såsom böcker och studiehäften, samt en praktisk undervisning i form av en teorikurs. Vi tillhandahåller även material på engelska.

Om den praktiska körkortsutbildningen går hand i hand med den teoretiska, utvecklas du snabbare och får en bättre förståelse för övningskörningen, vilket innebär ett mer kostnadseffektivt upplägg på din körkortsutbildning.

För fler frågor och svar om vår teoriutbildning, klicka här!Börja övningsköra på Entré trafikskola

Det bästa sättet att lära sig köra bil på rätt sätt är att köra med en utbildad trafikskolelärare på Entré trafikskola. Våra lärare på Entré trafikskola har flera års erfarenhet och är lugna och metodiska i sitt sätt att lära ut. Körkortsutbildningen omfattar 15 inlärningsmoment. Antalet lektioner per moment varierar. Hänsyn tas givetvis Det bästa sättet att lära sig köra bil på rätt sätt är att köra med en utbildad trafikskolelärare för att ta sitt körkort till dina eventuella tidigare erfarenheter.

Hur ofta du vill köra är helt upp till dig, du kan övningsköra 1 dubbellektion i veckan eller 2, 3, 4 eller 5 dubbellektioner i veckan. Man kan också köra enkellektioner ett par gånger i veckan o.s.v Vi på Entré trafikskola hjälper dig att planera upp dina lektioner efter önskemål så att körkortsutbildningen passar just dina behov. Om man köper ett paket med 20 resp. 30 lektioner betyder det inte att man måste köra så ofta som möjligt, våra paket gäller i 1 år.

Blir man tvungen att avbryta sin körkortsutbildning tillfälligt av någon anledning så går det bra att göra detta och sen påbörja sin körkortsutbildning vid ett senare tillfälle.

Om du planerar att övningsköra privat så måste både du och din handledare gå en handledarutbildning.

Utbildningskontroll

När du och din lärare bedömer att det är dags så får du göra en utbildningskontroll tillsammans med en annan trafiklärare än din ordinarie lärare på trafikskolan. Du ska innan du kör, själv betygsätta din körning tillsammans med läraren på trafikskolan. Efter körningen ska du värdera hur du klarade av de situationer som ingick i körningen. Läraren kommer sen uttala sin åsikt om din körning och ge dig en helhetsbedömning. Utbildningskontrollen syftar på att du ska göra en realistisk bedömning av din egen körning samt värdera dina egna kunskaper för att du ska bli en säker förare i trafiken.

För fler frågor och svar om övningskörning, klicka här!Gör riskutbildningen

Riskutbildning - trafikskola - körkort - risketta - halka

Det finns två obligatoriska moment i riskutbildningen, nämligen riskettan och risktvåan (halkan). Riskettan är en teoretisk kurs som handlar om alkohol, droger, trötthet och övriga riskfyllda beteenden. Kursen är 3 timmar lång och kan bokas när som helst under körkortsutbildningen, det är rekommenderat att du gör denna del så tidigt som möjligt. Du kan boka en tid själv på elevcentralen eller med hjälp av trafikskolan. Kursen kostar 650 kr.Riskettan ingår i alla våra paket på trafikskolan.

Naturligtvis behöver du inte vara inskriven på Entré trafikskola för att delta på riskettan. Även du som privatist är välkommen.

Risktvåan (halkan) görs i slutet av din körkortsutbildning och bokas av din lärare på trafikskolan, du kan alltså inte boka denna del själv.

Båda delarna gäller i 5 år från det datum dem genomfördes. Riskutbildningen sker endast på svenska, har du språksvårigheter måste du ha en tolk med dig vid båda tillfällena.

Undantag från kravet på att göra den nya tvådelade riskutbildningen

Du behöver inte göra riskutbildning om du har giltigt körkort och:
-ska göra körprov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon,
eller
har förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav

För fler frågor och svar om riskutbildning, klicka här!Förarprovet

förarprovet - trafikverket - körkort

När Du närmar dig slutet av din körkortsutbildning och din lärare på trafikskolan anser att du är tillräckligt förberedd för ett prov bokar trafikläraren i samråd med dig en tid för ett förarprov hos trafikverket.

Förarprovet innehåller två delar (kunskapsprov och körprov). Båda delarna av provet kan bokas vid samma tillfälle och bokningen är preliminär tills du är godkänd av trafikskolan, både teoretiskt och praktiskt.

- Kunskapsprovet måste vara godkänt innan du kan göra körprovet.
- Kunskapsprovet görs först och därefter körprovet.
- Godkänt kunskapsprov är giltigt i fyra månader (OBS ! Under covid-19 är kunskapsprovet giltigt sex månader).
- Både kunskapsprovet och körprovet måste vara godkända inom giltighetstiden fyra månader annars blir du debiterad nya avgifter och proven måste göras om.
- Sammanhållet körkortsprov för behörighet B kan genomföras på alla provorter i landet där kunskapsprov eller körprov kan bokas.

Glöm inte att ta med giltig legitimation.

För fler frågor och svar om förarprovet, klicka här!

Läs mer om körkortsutbildning