Återbetalning Entré TrafikskolaÅterbetalning och reklamationVi följer STR:s praxis för återbetalning och STR:s reklamationspolicy. Du kan läsa mer på STR´s hemsida eller i detta pdfdokument.

Om man avbryter sin utbildning och bryter sitt köp av t ex ett paket, så omräknas det du förbrukat till ordinarie pris och du förlorar rabatten.

Teoripaket där böcker ingår räknas som förbrukat även om du inte använt dem. Har du haft möjlighet att även gå på våra lärarledda teorilektioner samt haft möjlighet att göra teoritester räknas även detta som förbrukat.

Om du bokar av en intensivkurs och avbryter paketet senare än 14 dagar innan kursstart får du tillbaka erlagd summa minus 10% av kursens värde och eventuellt det du har förbrukat.

Om du bokar av en handledarkurs eller riskutbildning senare än 5 dagar före kursstart får du ej tillbaka erlagd summa, har du inte betalt för kursen skickas en påminnelse om betalning såvida du inte kan uppvisa ett sjukintyg eller annat giltigt intyg, som är skäligt för utebliven kurs.